Certificeringen.

Brabotech Aannemingsbedrijf is gecertificeerd voor diverse kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagementsystemen, aangevuld met certificering voor de beoordelingsrichtlijnen KOMO-procescertificaten BRL 3201 “Toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies” en BRL 0509 “Aanbrengen van constructieve ankers in verhard beton”.

Brabotech is gecertificeerd voor de volgende systemen:

 • NEN-EN-ISO 9001: 2015
  Kwaliteitsmanagementsysteem
 • VCA** 2017: 6.0
  Veiligheids-, Gezondheid- en Milieu-beheersysteem
 • NEN-EN 1090-1:2009+A1:2011
  Productnorm (uitvoeringsklasse EXC 3)
 • BRL3201
  Beoordelingsrichtlijn
 • BRL0509
  Beoordelingsrichtlijn

Brabotech werkt met de onderstaande systemen en is in het stadium van initiële certificatie door de Certificerende Instantie Kiwa N.V. voor:

 • NEN-EN-ISO 14001: 2015
  Milieumanagementsysteem
 • CO2-prestatieladder
  Duurzaamheidsinstrument (niveau 3)
 • Safety Culture Ladder          
  Veiligheidscultuurinstrument (SCL Light, trede 2)

CO2-prestatieladder

Brabotech draagt ook graag haar steentje bij aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierbij is onder andere gekozen voor het toepassen van de CO2 Prestatieladder om de uitstoot van CO2 te verminderen. Op deze pagina willen wij u informeren over de reductiedoelstellingen van Brabotech en de voortgang in het bereiken hiervan. Ook willen wij u in de toekomst op de hoogte houden van ontwikkelingen in het reduceren van het gebruik van andere grondstoffen.

Bezoek ook onze webpagina op de SKAO-website.

Documenten certificeringen

Bekijk en download hier de diverse documenten omtrent certificeringen en verantwoord ondernemen.

3.B.1-3.C.1 Nieuwsbrief inzicht in CO2 (extern) -2021-Q3
3.D.1 Keteninitiatieven CO2 – Brabotech

© Copyright - Brabotech 2021 • Realisatie www.studiocarpediem.nl